Webในเครือสพฐ.           

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

1279852842
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   กฎหมายหลัก
รวมกฎหมายหลัก
368
2   Link   พระราชบัญญัติ
รวมพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
492
3   Link   ระเบียบข้อบังคับ
ระเบียบข้อบังคับกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ก.พ. ก.ค.ศ. กระทรวงการคลัง คุรุสภา อื่นๆ
484
4   Link   กฎกระทรวง
กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง
381
5   Link   ประกาศ
ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
405
6   Link   คำสั่ง
คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
439
7   Link   หนังสือเวียน
หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้อง
516
8   Link   กฎหมายคดีความและนิติการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
329
9   Link   ระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
321