Webในเครือสพฐ.           

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยสังกัด สพม.8 ครั้งที่ 1/2557 และข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)

คู่มือดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

แบบรายงานการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยผู้สอบแข่งขันได้(ข้อมูล ณ 22 มี.ค. 57)

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557
2 โรงเรียน สพม.8 คว้ารางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556   
  อ.ก.ค.ศ. สพม.8 มีมติแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา สังกัด สพม.8
 รหัสงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. 2556 
ประชาสัมพันธ์รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาา(เพิ่มเติม)
อนุมัติผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 


นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผอ.สพม.8 นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ ผอ.สำนักงานศึกษาธิการภาค 6...
Read more...
สพม.8 สพม.8 โดยนางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รักษาราชการแทน ผอ.สพม.8 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. ร่วมต้อนรับ...
Read more...
วันที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 07.00 น. สพม.8 โดยนางปลิฎสดา...
Read more...
+++สพม.8 โดยนางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 ประกอบด้วย ประธาน อ.ก.ค.ศ....
Read more...
ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก และจับฉลาก ปีการศึกษา 2557  
Read more...
สพม.8 งัดงานรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงของสพม.8 เมื่่อวันที่10 เมษายน 2557
Read more...
++นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ.กาญจนบุรี...
Read more...
สพม.8 โดยนายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผอ.สพม.8 เป็นประธานการประชุมข้าราชการ สพม.8 เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตัวขี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุม สพม.8...
Read more...
images by free.in.th
สพม.8 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯร่วมกับกลุ่มส่งเสริมฯจัดการแข่งขัน
ตอบปัญหาอาเซี่ยน (ASEAN QUITZ)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วันที่ 31 มกราคม 2556 โดยมีผล
การแข่งขันได้แก่ จ.ราชบุรี โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ได้ลำดับที่ 1 จ.กาญจนบุรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรี
ได้ลำดับที่ 1

images by free.in.thimages by free.in.th images by free.in.thimages by free.in.thimages by free.in.th

ข่าว ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ข่าวจาก ศึกษานิเทศก์ สพม.8

กลุ่มบริษัท ทรู ได้ดำเนินโครงการทรูปลูกปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ และเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ ...
“อภิชาติ”จี้หาเหตุผลคะแนนโอเน็ตต่ำ ชี้เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ เผยการสอบเปลี่ยนเด็กทุกปีไม่ควรเอามาเปรียบเทียบ หวังลึกๆ หากทุกฝ่ายร่วมแก้จะส่งผลคะแนนโอเน็ตพุ่งวันที่ 15 เมษายน 2557...
นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)...
นายณรงค์ สุทธิวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์...
กลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดประชุมปฏิบัติการ ICT เพื่อการเรียนรู้ :...
คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ นำโดย นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ และทีมงาน...18 เม.ย. 2557 หนังสือแจ้ง สพท. ที่สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
18 เม.ย. 2557 ที่ ศธ 04009/ว1436 การกำหนดตำแหน่งและประเมินค่างาน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 36ค.(2) ระดับเชี่ยวชาญ  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
17 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด สพท.ที่ดำเนินการสอบแข่งขันฯ  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
17 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1438 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
11 เม.ย. 2557 ก.ค.ศ.ยกเลิกแนวปฏิบัติว่าด้วยการประทับตรา สพท.และการลงนามในกระดาษคำตอบในการสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
11 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 1381 ลว 9 เม.ย. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคลินิก HR สพฐ. (จำนวน 32 เขต)  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.3
09 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ขอให้ สพท.ที่สอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2557 จัดส่งข้อมูลที่ตั้งของสนามสอบ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ สพฐ.โดยด่วน  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
09 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1360 การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ม.ป.ช.,ม.ว.ม.และ ป.ช.) ประจำปี 2556  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.2
08 เม.ย. 2557 รายชื่้อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี พ.ศ.2556 สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
08 เม.ย. 2557 เรียน สพป.ทุกเขต รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประชุมปฏิบัติการวันที่ ๑๘-๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซมหานาค กรุงเทพมหานคร สพฐ. ขอเรียนว่า ไม่ได้เลื่อนการประชุมปฏิบัติการในรุ่นใดทั้งสิ้น ยังคงประชุมปฏิบัติการตามกำหนดการเดิม ให้เข้าประชุมปฏิบัติการตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ.๐๔๐๐๙/ว๖๒๗๐ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ และรายชื่อผู้ประชุมปฏิบัติการเพิ่มเติมตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๑๐๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
18 เม.ย. 2557 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) [โดย : สพป.นครศรีธรรมราช เขต1]
18 เม.ย. 2557 ขอข้อมูลจำนวนเงินเดือนข้าราชการเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินรางวัล [โดย : สพป.แพร่ เขต1]
17 เม.ย. 2557 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.พิษณุโลก เขต2]
11 เม.ย. 2557 เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต [โดย : สพม.เขต35]
10 เม.ย. 2557 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 [โดย : สพม.เขต9]
09 เม.ย. 2557 (เอกสารเพิ่มเติม)รายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ สพป.ภูเก็ต [โดย : สพป.ภูเก็ต]
09 เม.ย. 2557 (เอกสารเพิ่มเติม)รายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ สพป.ภูเก็ต [โดย : สพป.ภูเก็ต]
09 เม.ย. 2557 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ สพป.ภูเก็ต [โดย : สพป.ภูเก็ต]
09 เม.ย. 2557 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.ขอนแก่น เขต2]
09 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [โดย : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2]
08 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 [โดย : สพป.ปัตตานี เขต2]
08 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 [โดย : สพป.ชุมพร เขต1]
08 เม.ย. 2557 การเลื่อนขั้นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]
08 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 สังกัด สพป.ระนอง [โดย : สพป.ระนอง]
08 เม.ย. 2557 เลื่อนขั้นเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]

Personnel-News

เก็บบรรยากาศส่วนหนึ่งการติดตาม การสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 1/2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส      
  นายอภิชาติจีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 18-20 เมษายน 2557 รุ่นที่ 8 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค    
    "คุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย วันครอบครัว " "คุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย วันครอบครัว "...
                             ...

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

CCF04122555

นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

krs2013

ars2013

b4.1

EofficeNew

8office_copy

sea50

 
joe2012

ban_hospital

vat-online2012

b4.1

logo2
bannerspr3

p_new2

sornor

gmr-spm8-2

head-menu2
moe
omoe
ops
obec
vec
mua
onec

สารสนเทศ มัธยมศึกษา

icon_indexedu icon_school icon_search
icon_student icon_download icon_teacher
icon_evaluation icon_training icon_staff

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้504
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้649
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4820
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5823
mod_vvisit_counterเดือนนี้14954
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว27311
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น814203
เรามี 80 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR-Code

qrcode