สพป. / สพม. ที่ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ (สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง)

1. สพม. เขต 16
2. สพป. กาญจนบุรี เขต 1
3. สพป. กาญจนบุรี เขต 4
4. สพป. จันทบุรี เขต 2
5. สพป. พะเยา เขต 2
6. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
7. สพป. สตูล