เรียน ผู้ใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ (e-office) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8

อันเนื่องมาจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 ได้ทำการย้ายระบบฐานข้อมูล E-Office และทำการปรับปรุงระบบเว็บ Server เพื่อรองรับการรับ-ส่งข้อมูล ในอนาคตจึงทำให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว บัดนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการย้ายข้อมูลเรียบร้อยแล้วจึงขอเปิดการใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสือราชการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 ตามปกติ

** เจ้าหน้าที่ระบบสารบัญกลางจะส่งต่อหนังสือราชการในเวลา 12.00 น. และเวลา 15.00 น. ในวันทำการราชการ

 

 

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการแสดงข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บให้ใช้ CODE ดังต่อไปนี่

<iframe src="http://e-office.sesao8.go.th/newsdaily.php" scrolling="yes" width="100%" height="250"></iframe>