tr1igif

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผอ.สพม.8 พร้อมคณะ อ.ก.ค.ศ.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เจ้าหน้าที่ สพม.8ให้การต้อนรับคณะ สพม.11 (สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของสพม.8 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  วันที่ 5 ตุลาคม 2554