ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
  boss8  
  นายจตุรงค์  สุขแก้ว  
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
     

boss8

 นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ  
 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8