บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
  s1  
  นายภูวนาถ   คงประพันธ์  
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
     
sorapong DSCF2062 s6
นายสรพงษ์ กุ้ยบำรุง  นางวาสนา  ป้อมปราณี  นางสาวธมลวรรณ  หลอดทองแดง
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  เจ้าหน้าที่