11245707_951737264847645_1819453148_o

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุม โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี