DSC_0539       เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายดำรงค์  ชิ้นแสงชัย บิดาของนางชุติกานต์  สามชูศรี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 8 ณ วัดศรีสุริยะวงศ์ เมืองราชบุรี