♣   คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 [โค๊ดติดเว็บ]
ลงวันที่ รายการ
9 ธ.ค. 2557
ด่วนมาก
ประกาศโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โดย :ประทีป:จำปาศรี เปิดดู: 1810 ครั้ง
8 ธ.ค. 2557
ด่วนมาก
ประกาศโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา โดย :ประทีป:จำปาศรี เปิดดู: 460 ครั้ง
8 ธ.ค. 2557
ด่วนมาก
ประกาศโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 234 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย :ประทีป:จำปาศรี เปิดดู: 522 ครั้ง
20 พ.ย. 2557
ด่วน
ประกาศโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง โดย :ประทีป:จำปาศรี เปิดดู: 972 ครั้ง
20 พ.ย. 2557
ด่วน
ประกาศโรงเรียนหนองโพวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงงานหลังคา ฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู เปลี่ยนอ่างน้ำ (หอประชุม) โดย :ประทีป:จำปาศรี เปิดดู: 386 ครั้ง
20 พ.ย. 2557
ด่วน
ประกาศโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เรื่อง สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ ๔ น้้าหนัก ๗๐ แกรม จ้านวน ๔,๐๐๐ รีม โดย :ประทีป:จำปาศรี เปิดดู: 374 ครั้ง
30 ต.ค. 2557
ด่วนที่สุด
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โดย :ประทีป:จำปาศรี เปิดดู: 131 ครั้ง
30 ต.ค. 2557
ด่วนที่สุด
ประกาศโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โดย :ประทีป:จำปาศรี เปิดดู: 897 ครั้ง
27 ต.ค. 2557
ด่วนที่สุด
ประกาศโรงเรียน วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ เรื่อง รับสมัคร ครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดย :ประทีป:จำปาศรี เปิดดู: 646 ครั้ง
23 ต.ค. 2557
ด่วนที่สุด
ประกาศโรงเรียนหนองโพวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงงานหลังคา ฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู เปลี่ยนอ่างน้ำ (หอประชุม) โดย :ประทีป:จำปาศรี เปิดดู: 365 ครั้ง
23 ต.ค. 2557
ด่วนที่สุด
ประกาศโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารเรียน โดย :ประทีป:จำปาศรี เปิดดู: 377 ครั้ง
23 ต.ค. 2557
ด่วนที่สุด
ประกาศโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารหอนอนนักเรียน จำนวน 2 หลัง โดย :ประทีป:จำปาศรี เปิดดู: 359 ครั้ง
5 ต.ค. 2557
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมต้อนรับ นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 คนใหม่ โดย :ประทีป:จำปาศรี เปิดดู: 16 ครั้ง
5 ต.ค. 2557
ด่วนที่สุด
ประกาศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โดย :ประทีป:จำปาศรี เปิดดู: 840 ครั้ง
5 ต.ค. 2557
ด่วนที่สุด
ประกาศโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง โดย :ประทีป:จำปาศรี เปิดดู: 767 ครั้ง
23 ส.ค. 2557
ด่วนที่สุด
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ โดย :ประทีป:จำปาศรี เปิดดู: 403 ครั้ง
23 ส.ค. 2557
ด่วนที่สุด
ประกาศโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดย :ประทีป:จำปาศรี เปิดดู: 884 ครั้ง
19 ส.ค. 2557
ด่วนที่สุด
ประกาศโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องนอนนักเรียนพักนอน โดย :ประทีป:จำปาศรี เปิดดู: 483 ครั้ง
16 ส.ค. 2557
ด่วน
ประกาศโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนภาคเรียนที่ 1 ปี 2557 โดย :ประทีป:จำปาศรี เปิดดู: 406 ครั้ง
16 ส.ค. 2557
ด่วนมาก
ประกาศโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 50 เครื่อง โดย :ประทีป:จำปาศรี เปิดดู: 448 ครั้ง
ค้นพบ 20 รายการ ทั้งหมด 121 รายการ อ่านข่าวทั้งหมด>>