สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

8 ธ.ค. 2557หนังสือราชการ ด่วนมาก
เรื่อง :   ประกาศโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา
เรียน :   บุคคลทั่วไป
อ้างถึง :   -

เนื้อหา

ประกาศโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา
กลุ่มงาน: ประทีป:จำปาศรี
โทรศัพท์/โทรสาร. 032-327443, 032-321433-4, 086-4715910
เว็บไซต์ www.sesao8.go.th


หนังสือนำส่ง  : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
   
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ►
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1).08-12-2014-10-30-5920141208103043-24566.pdf   [เปิดอ่าน]

อ่าน : 446 ครั้ง


พัฒนาโดย : กฤษฎา คำอาจ & ประทีป จำปาศรี & เสรี โพธิ์นิล
www.e-office.sesao8.go.th