สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

8 ธ.ค. 2557หนังสือราชการ ด่วนมาก
เรื่อง :   ประกาศโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 234 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เรียน :   บุคคลทั่วไป
อ้างถึง :   -

เนื้อหา

ประกาศโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 234 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน: ประทีป:จำปาศรี
โทรศัพท์/โทรสาร. 032-327443, 032-321433-4, 086-4715910
เว็บไซต์ www.sesao8.go.th


หนังสือนำส่ง  : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
   
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ►
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1).08-12-2014-10-22-0620141208102206-14365.pdf   [เปิดอ่าน]
ดาวน์โหลดไฟล์ที่2).08-12-2014-10-22-1620141208102216-3622.pdf   [เปิดอ่าน]
ดาวน์โหลดไฟล์ที่3).08-12-2014-10-22-2520141208102225-28016.pdf   [เปิดอ่าน]
ดาวน์โหลดไฟล์ที่4).08-12-2014-10-22-3320141208102233-19826.pdf   [เปิดอ่าน]
ดาวน์โหลดไฟล์ที่5).08-12-2014-10-22-5620141208102256-5930.pdf   [เปิดอ่าน]

อ่าน : 511 ครั้ง


พัฒนาโดย : กฤษฎา คำอาจ & ประทีป จำปาศรี & เสรี โพธิ์นิล
www.e-office.sesao8.go.th