สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

20 พ.ย. 2557หนังสือราชการ ด่วน
เรื่อง :   ประกาศโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง
เรียน :   บุคคลทั่วไป
อ้างถึง :   -

เนื้อหา

ประกาศโรงเรียนสายธรรมจันทร์

เรื่อง  รับสมัครครูอัตราจ้าง

กลุ่มงาน: ประทีป:จำปาศรี
โทรศัพท์/โทรสาร. 032-327443, 032-321433-4, 086-4715910
เว็บไซต์ www.sesao8.go.th


หนังสือนำส่ง  : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
   
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ►
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1).20-11-2014-12-03-4220141120120334-17388.pdf   [เปิดอ่าน]

อ่าน : 956 ครั้ง


พัฒนาโดย : กฤษฎา คำอาจ & ประทีป จำปาศรี & เสรี โพธิ์นิล
www.e-office.sesao8.go.th