สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

30 ต.ค. 2557หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :   ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
เรียน :   บุคคลทั่วไป
อ้างถึง :   -

เนื้อหา

ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
กลุ่มงาน: ประทีป:จำปาศรี
โทรศัพท์/โทรสาร. 032-327443, 032-321433-4, 086-4715910
เว็บไซต์ www.sesao8.go.th


หนังสือนำส่ง  : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
   
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ►
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1).30-10-2014-13-41-3220141030134120-8960.jpg   [เปิดอ่าน]
ดาวน์โหลดไฟล์ที่2).30-10-2014-13-41-3220141030134108-538.jpg   [เปิดอ่าน]
ดาวน์โหลดไฟล์ที่3).30-10-2014-13-41-3220141030134038-27289.jpg   [เปิดอ่าน]
ดาวน์โหลดไฟล์ที่4).30-10-2014-13-41-3220141030134046-32008.jpg   [เปิดอ่าน]
ดาวน์โหลดไฟล์ที่5).30-10-2014-13-41-3220141030134057-30211.jpg   [เปิดอ่าน]

อ่าน : 120 ครั้ง


พัฒนาโดย : กฤษฎา คำอาจ & ประทีป จำปาศรี & เสรี โพธิ์นิล
www.e-office.sesao8.go.th