สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

30 ต.ค. 2557หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :   ประกาศโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
เรียน :   บุคคลทั่วไป
อ้างถึง :   -

เนื้อหา

ประกาศโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างกลุ่มงาน: ประทีป:จำปาศรี
โทรศัพท์/โทรสาร. 032-327443, 032-321433-4, 086-4715910
เว็บไซต์ www.sesao8.go.th


หนังสือนำส่ง  : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
   
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ►
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1).30-10-2014-13-35-2620141030133509-18218.jpg   [เปิดอ่าน]
ดาวน์โหลดไฟล์ที่2).30-10-2014-13-35-2620141030133501-26669.jpg   [เปิดอ่าน]
ดาวน์โหลดไฟล์ที่3).30-10-2014-13-35-2620141030133446-31411.jpg   [เปิดอ่าน]
ดาวน์โหลดไฟล์ที่4).30-10-2014-13-35-2620141030133453-16384.jpg   [เปิดอ่าน]

อ่าน : 887 ครั้ง


พัฒนาโดย : กฤษฎา คำอาจ & ประทีป จำปาศรี & เสรี โพธิ์นิล
www.e-office.sesao8.go.th