สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

27 ต.ค. 2557หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :   ประกาศโรงเรียน วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ เรื่อง รับสมัคร ครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
เรียน :   บุคคลทั่วไป
อ้างถึง :   -

เนื้อหา

ประกาศโรงเรียน วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ เรื่อง รับสมัคร ครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8กลุ่มงาน: ประทีป:จำปาศรี
โทรศัพท์/โทรสาร. 032-327443, 032-321433-4, 086-4715910
เว็บไซต์ www.sesao8.go.th


หนังสือนำส่ง  : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
   
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ►
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1).27-10-2014-14-46-3820141027144623-16766.pdf   [เปิดอ่าน]

อ่าน : 635 ครั้ง


พัฒนาโดย : กฤษฎา คำอาจ & ประทีป จำปาศรี & เสรี โพธิ์นิล
www.e-office.sesao8.go.th