สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

23 ต.ค. 2557หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :   ประกาศโรงเรียนหนองโพวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงงานหลังคา ฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู เปลี่ยนอ่างน้ำ (หอประชุม)
เรียน :   บุคคลทั่วไป
อ้างถึง :   -

เนื้อหา

ประกาศโรงเรียนหนองโพวิทยา  เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงงานหลังคา ฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู เปลี่ยนอ่างน้ำ (หอประชุม)

 

             โรงเรียนหนองโพวิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงงานหลังคา ฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู เปลี่ยนอ่างน้ำ (หอประชุม)

กลุ่มงาน: ประทีป:จำปาศรี
โทรศัพท์/โทรสาร. 032-327443, 032-321433-4, 086-4715910
เว็บไซต์ www.sesao8.go.th


หนังสือนำส่ง  : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
   
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ►
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1).23-10-2014-8-41-012014102384047-7612.pdf   [เปิดอ่าน]
ดาวน์โหลดไฟล์ที่2).23-10-2014-8-41-012014102384036-2542.pdf   [เปิดอ่าน]

อ่าน : 355 ครั้ง


พัฒนาโดย : กฤษฎา คำอาจ & ประทีป จำปาศรี & เสรี โพธิ์นิล
www.e-office.sesao8.go.th