สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

5 ต.ค. 2557หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :   ขอเชิญร่วมต้อนรับ นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 คนใหม่
เรียน :   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -

เนื้อหา


เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.8 ทุกท่าน ขอเชิญร่วมต้อนรับ
นายศังกร รักชูชื่น
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ชั้น
3
ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

[ขอบคุณ:ภาพประกอบจากเว็บไซต์ สพม.16]

กลุ่มงาน: ประทีป:จำปาศรี
โทรศัพท์/โทรสาร. 032-327443, 032-321433-4, 086-4715910
เว็บไซต์ www.sesao8.go.th


หนังสือนำส่ง  : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
   
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ►
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1).05-10-2014-8-27-072014100582654-23198.jpg   [เปิดอ่าน]
ดาวน์โหลดไฟล์ที่2).05-10-2014-8-49-032014100584903-10385.jpg   [เปิดอ่าน]
ดาวน์โหลดไฟล์ที่3).05-10-2014-8-50-252014100585025-31881.jpg   [เปิดอ่าน]
ดาวน์โหลดไฟล์ที่4).05-10-2014-8-53-062014100585306-1308.jpg   [เปิดอ่าน]
ดาวน์โหลดไฟล์ที่5).05-10-2014-9-57-322014100595732-11716.jpg   [เปิดอ่าน]

อ่าน : 995 ครั้ง


พัฒนาโดย : กฤษฎา คำอาจ & ประทีป จำปาศรี & เสรี โพธิ์นิล
www.e-office.sesao8.go.th