สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

5 ต.ค. 2557หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :   ประกาศโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง
เรียน :   บุคคลทั่วไป
อ้างถึง :   -

เนื้อหา

ประกาศโรงเรียนสายธรรมจันทร์

เรื่อง  รับสมัครครูอัตราจ้าง


ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

                        ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย  จำนวน ๑ อัตรา

                        อัตราค่าจ้าง ๙,๑๔๐  บาท  และเงินประกันสังคมร้อยละ ๕ ของเงินเดือน