สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

23 ส.ค. 2557หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :   ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ
เรียน :   บุคคลทั่วไป
อ้างถึง :   -

เนื้อหา

ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษกลุ่มงาน: ประทีป:จำปาศรี
โทรศัพท์/โทรสาร. 032-327443, 032-321433-4, 086-4715910
เว็บไซต์ www.sesao8.go.th


หนังสือนำส่ง  : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
   
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ► ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 393 ครั้ง


พัฒนาโดย : กฤษฎา คำอาจ & ประทีป จำปาศรี & เสรี โพธิ์นิล
www.e-office.sesao8.go.th